Затверджено нові вимоги до оцінювання навчальних досягнень школярів
 МОН України затвердило орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти. Вимоги розроблено відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти (набувають чинності поетапно: у 1 класах ЗНЗ - з 2012-13 навчального року; у 2 класах - з 2013-14 н.р.; у 3 класах - з 2014/15 н.р. та в 4 класах - з 2015-16 н.р. відповідно), а також Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (набуватимуть чинності: у 5 класах ЗНЗ - з 2013-14 навчального року; 6 класах - з 2014-15 н.р.; 7 класах - з 2015-16 н.р. року; 8 класах - з 2016-17 н.р.; 9 класах - з 2017-18 н.р. відповідно)
Наказ МОН України № 1222 від 21 серпня 2013 року «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»
Додатки 1 (вимоги до оцінювання досягнень учнів початкових класів) та 2 (вимоги до оцінювання досягнень учнів основної школи) до наказу МОН України від 21.08.2013 №1222