Конференція для педагогів позашкільних навчальних закладів
 11 вересня 2013 року в Київському Палаці дітей та юнацтва відбулася науково-практична конференція «Ефективне управління розвитком позашкільних навчальних закладів - шлях до підвищення якості позашкільної освіти». Учасники заходу - директори, заступники директорів та методисти позашкільних навчальних закладів м. Києва, працівники ІППО КУ імені Бориса Грінченка, працівники газети «Позашкілля».
Учасники конференції обговорили питання якості позашкільної освіти, особливості функцій управління якістю позашкільної освіти, професійного зростання педагога позашкільного навчального закладу.
Т.І.Свирська. Якість освіти як об'єкт управління: презентація
О.А.Антонова. Якість освіти як результат, процес і показник ефективності освітньої системи позашкільного навчального закладу: презентація
О.В.Шафаренко. Якість освіти: у пошуках власної формули: презентація
О.В.Калюжна. Підвищення якості професійного зростання педагога позашкільного навчального закладу: презентація
Начальник відділення змісту позашкільної освіти та виховної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України Олена Анатоліївна Артеменко ознайомила учасників конференції з методичними рекомендаціями щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти - основного нормативного документа, що визначає мету, завдання, зміст, обсяг, порядок, способи організації навчально-виховної діяльності та вимоги до її результатів.
Тетяна Іванівна Свирська, завідувач НМЦ громадянського виховання, виховних технологій та позашкільної освіти ІППО КУ імені Бориса Грінченка, акцентувала увагу на іншу в сучасному освітньому процесі логіку розуміння освіти: не тільки зовнішня по відношенню до дитини діяльність, а й процес та результати діяльності самої дитини.
З досвідом роботи Центру технічної творчості та професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району з реалізації особистісно орієнтованого підходу до розвитку кожної дитини ознайомила присутніх директор Центру Олена Анатоліївна Антонова.
Заступник директора з навчально-виховної роботи Центру дитячої та юнацької творчості Деснянського району Оксана Василівна Шафаренко розповіла про роботу колективу щодо трансформації Центру в заклад нового типу з потужним виховним впливом на особистість дитини.
В опануванні передового педагогічного досвіду, активній пошуково-дослідницькій діяльності, професійному самовдосконаленні та самовихованні бачить шлях якісного професійного зростання педагога позашкільної освіти головний редактор газети «Позашкілля» Олена Володимирівна Калюжна. Публікації цього відомого педагогічного видання знайомлять педагогів-позашкільників з актуальними новаціями.