Засідання міської експертної комісії 25 вересня 2013 року
 25 вересня 2013 року в ІППО КУ імені Бориса Грінченка відбулося засідання міської експертної комісії з проведення дослідно-експериментальної роботи. Порядком денним засідання передбачалося представлення, експертиза й обговорення 7 експериментальних проектів. Зі змістом заявок і програм присутніх ознайомили наукові керівники проектів та керівники шкіл, на базі яких здійснюватимуться експерименти.
Члени комісії одноголосно ухвалили рішення про затвердження заявок і програм експериментальних педагогічних досліджень.
О.М.Топузов. Формування ключових і предметних компетентностей учнів у навчально-виховному процесі школи повного дня: презентація виступу
О.Я.Митник. Формування творчої самостійності учнів у межах навчально-виховного процесу ліцею «Престиж»: презентація виступу
Л.О.Кисельова. Морально-духовний розвиток учнів 5-9 класів на основі впровадження курсу «Християнська етика в українській культурі»: презентація виступу
Я.Ю.Якунін. Упровадження мультипрофільного навчання в середній загальноосвітній школі: презентація виступу
Увагу учасників засідання було зактуалізовано на важливих питаннях організації та здійснення в загальноосвітніх навчальних закладах столиці дослідно-експериментальної роботи, а саме:
«Формування ключових і предметних компетентностей учнів у навчально-виховному процесі школи повного дня» (2013-2018 рр.). Експериментальна база - ліцей «Престиж» м. Києва. Науковий керівник - О.М.Топузов, директор Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.
«Формування творчої самостійності учнів у межах навчально-виховного процесу ліцею «Престиж» (на прикладі дисциплін природничо-математичного циклу) (2013-2018 рр.). Експериментальна база - ліцей «Престиж» м. Києва. Науковий керівник - О.Я.Митник, доктор педагогічних наук, професор кафедри початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, доцент.
«Розкриття та розвиток потенціалу особистості в умовах шкільного середовища як інструмент індивідуалізації, соціалізації та професіоналізації старшокласників» (2013-2017 рр.). Експериментальна база - СШ І-ІІІ ступенів №286 м. Києва. Науковий керівник: - В.Р.Міляєва, доктор психологічних наук, доцент, завідувач НДЛ розвитку людини Інституту психології та соціальної педагогіки, професор кафедри державного управління та управління освітою Київського університету імені Бориса Грінченка
«Морально-духовний розвиток учнів 5-9 класів на основі впровадження курсу «Християнська етика в українській культурі» (2013-2018 рр.). Експериментальна база - СШ І - ІІІ ступенів №249. Науковий керівник - Л.О.Кисельова, кандидат філологічних наук, доцент кафедри літературознавства Києво-Могилянської академії
«Упровадження мультипрофільного навчання в середній загальноосвітній школі» (2013-2018 рр.). Експериментальна база - СЗШ №62, спеціалізована школа № 329 «Логос» ім. Георгія Гонгадзе, гімназія №290 Науковий керівник - Я.Ю.Якунін, завідувач кафедри природничо-математичної освіти та технологій Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат хімічних наук.
«Упровадження моделі громадсько-активної школи в загальноосвітньому навчальному закладі» (2013-2015 рр.). Експериментальна база - СШ № 317. Науковий керівник - В.І.Ковальчук, завідувач НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент.