Постійно діючий семінар ІППО з питань інклюзивної освіти
 20 листопада 2013 року в ІППО КУ імені Бориса Грінченка в рамках постійно діючого семінару з питань інклюзивної освіти було проведено семінар «Індивідуальна навчальна програма учня з особливими освітніми потребами: особливості планування роботи в інклюзивному класі».
Учасники заходу - методисти РНМЦ, заступники керівників інклюзивних навчальних закладів освіти з методичної роботи, педагоги інклюзивних навчальних закладів - ознайомилися з типовими та індивідуальними навчальними планами, а також індивідуальною програмою розвитку дитини з особливими освітніми потребами. Було обговорено шляхи взаємодії різних фахівців, з яких складається команда.
І.Луценко, Ж.Гриневич. Індивідуальний навчальний план учня з особливими освітніми потребами: презентація виступу
Н.З.Софій, Ю.М.Найда. Концептуальні аспекти інклюзивної освіти
Про НМЦ інклюзивної освіти ІППО КУ імені Бориса Грінченка
 Командний підхід в інклюзивній освіті
Усі, хто працює з дитиною із особливими освітніми потребами, мають допомагати один одному, обмінюватися знаннями, намагатися максимально використовувати місцеві ресурси для досягнення головної мети - реалізації дитиною її потенційних можливостей та підготовки її до життя. Запорукою успішної реалізації моделі інклюзивної освіти є ефективна співпраця вчителів, відповідних фахівців, батьків та учнів.
Команда - це група людей, у яких є спільна мета, які співпрацюють, щоб досягти більшого, ніж кожен із них здатен досягти самотужки.
Характерні риси командної роботи з дитиною, яка має особливі потреби:
• рішення стосовно методів роботи з дитиною приймаються колективно; члени команди несуть колективну відповідальність за результати;
• батьки є рівноправними членами команди;
• усі члени команди мають рівний статус і вважаються однаково важливими.
Знання та вміння представників різних навчальних дисциплін інтегруються під час розробки та реалізації навчального плану роботи з дитиною.
Джерело