Методичні рекомендації щодо використання історичних джерел на уроках

Не ставлячи завдання проаналізувати все, пов’язане з використанням джерел, ми вважаємо, що неможливо обійти питання про первинні навички роботи з ними, які необхідно сформувати в учнів. Такий первинний аналіз джерела дозволяє зробити певні висновки щодо його об’єктивності, формує навички дослідницької роботи і критичного мислення.