Українська мова

Подана  інформація допоможе  вчителям української мови:
§        упевнитись у правильності розуміння  вимог до сучасного уроку;
§        осягнути суть і перспективи компетентнісного підходу в навчанні рідної мови;
§       збагнути основні завдання і принципи профільного навчання в загальноосвітній школі;
§        зорієнтуватись у потоці педагогічних інновацій;
§        удосконалити навчання школярів за видами мовленнєвої діяльності;
§        скласти уявлення про підручники «нового покоління» для 12-річної школи;
§        скласти алгоритм підготовки старшокласників до зовнішнього оцінювання знань;
§        організувати ефективну роботу з обдарованими дітьми;
§        ознайомитися з досвідом колег;
§        підготуватися до уроків.

 

 

 

 

 

Сайт для вчителів української мови

Корисну й цікаву інформацію вчителі української мови також знайдуть на таких  Інтернет-сайтах: 
Інститут української мови НАН України
Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка
Національний НДІ українознавства
Національна спілка письменників України
Діти України
Український лінгвістичний портал
Великий тлумачний словник української мови
Україна інкогніта (Відкрийте для себе Україну)
My Kiev
Мала академія наук України