Семінари, консультації

СайтНМЦ забезпечує методично-консультативну підтримку психологів та соціальних педагогів системи освіти м. Києва, а саме:
·   надає методичну допомогу практичним психологам і соціальним педагогам освітніх закладів;
·   здійснює експертизу та рецензування програм психокорекційної роботи діяльності шкільного психолога;
·   проводить просвітницько-пропагандистську роботу щодо функцій психолога та соціального педагога освітнього закладу;
·   розробляє  методичні рекомендації для психологів, учителів, батьків, учнів. 

Семінари для шкільних,  дошкільних психологів, соціальних педагогів м.Києва проводяться упродовж навчального року кожного третього та четвертого четверга місяця за адресою: пр. Тичини, 17, КМПУ ім.Б.Д.Грінченка.  Тематика семінарів визначається з урахуванням потреб спеціалістів освіти. 

 Психологічне консультування дітей та їхніх батьків здійснюється спеціалістами-психологами НМЦ уСайт виняткових випадках за направленням психолога навчально-виховного закладу (або керівництва навчального закладу). Бажане попереднє обстеження дитини психологом, висновок щодо якого передається з дотриманням етичних норм конфіденційності психологічної інформації.

Сайти НМЦ практичної психології ІППО КУ імені Бориса Грінченка:
Науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

Соціальний педагог в освіті