Експеримент на курсах підвищення кваліфікації

 Image17 квітня завершила своє навчання на курсах експериментальна група вчителів української мови та літератури вищої категорії. Підвищення кваліфікації словесників відбувалося на основі спеціально розроблених відповідно до принципу модульності програм із застосуванням принципово нової системи оцінювання змістових модулів з використанням системи залікових одиниць у вигляді експериментальної кредитної сітки. За умовами експерименту було забезпечено супровід змістових модулів пакетом навчально-методичних матеріалів, що містив конспекти лекцій, детальні рекомендації до виконання практичних (семінарських) робіт, курсових проектів; пакети тестових завдань і под.). По завершенню опанування навчального модуля кожен учитель мав можливість вибирати для виконання форму контролю з декількох запропонованих. Підвищення кваліфікації було пролонговане з лютого по квітень. Результати експерименту опрацьовуються.