Застосування методів психодіагностики для вирішення проблем профільного навчання

Вирішення проблеми профільного навчання неможливе без опори на певні показники (індикатори), що встановлюють зв'язок між вибраним профілем і комплексом об'єктивних і суб'єктивних чинників. Об'єктивні чинники відображають результати взаємодії учня з зовнішнім середовищем, опосередковані через такі кількісні та якісні дані, як успішність, участь у різних конкурсах, олімпіадах, змаганнях, гуртках, факультативах; соціальна активність культурно-масового характеру, участь у позашкільних формальних і неформальних заходах.
Суб'єктивні чинники мають безпосередній стосунок до особи учня, комплексу різних якостей, що виявляються як на психофізичному, так і на соціально-психологічному рівнях…