Завершилася перевірка відкритого завдання ЗНО з української мови

Image29 квітня – 3 травня у розташованому в приміщенні КМПУ ім. Б.Д.Грінченка пункті перевірки тестових робіт опрацьовувалися виконані учасниками тестування з української мови власні висловлення на дискусійну тему. Перевірку здійснювали найкращі фахівці з української мови, кожен з яких пройшов спеціальну підготовку й отримав сертифікат УЦОЯО. Кожна робота перевірялася трьома екзаменаторами.
Для аргументованого підтримання або спростування учасникам ЗНО було запропоновано тему «До майбутнього ми йдемо, озираючись на минуле». Таким чином, слід було виявити розуміння причиново-наслідкових зв’язків між минулим і майбутнім.

Учасник ЗНО мав чітко сформулювати тезу роздуму, навести не менше двох доречних доказів, а також приклади з художньої літератури (або інших видів мистецтва), з історії або суспільно-політичного життя та власного досвіду. Сформульований автором тексту-роздуму висновок обовязково повинен був відповідати тезі й чітко випливати  з аргументів і прикладів.
Учасник ЗНО міг подати й дві тези та аргументувати кожну окремо, зайнявши позицію «Це складне для мене питання…», тобто водночас і підтримати, і спростувати висловлену в темі думку, тим самим увиразнивши її неоднозначність.
Зміст письмового роздуму оцінювався за шістьма параметрами: теза; аргументи; приклад з літератури (або інших видів мистецтва); приклад з історії, суспільно-політичного життя чи власного досвіду; логічність і послідовність викладу; висновок.
Оцінюючи мовленнєве оформлення письмового висловлення, екзаменатори враховували орфографічні, пунктуаційні, граматичні та стилістичні помилки.
Після перевірки тексти письмових робіт (бланки Б) були передані для подальшого  автоматичного опрацювання.