Уроки РЗМ із застосуванням технології критичного мислення в 5 та 10 класах

Критичне мислення потребує від учнів  достатніх навичок оперування доказами та формулювання умовиводів, здатності сприймати схеми й таблиці у процесі розв’язанні проблем, знаходити й інтерпретувати інформацію, обґрунтовувати тезу міцними аргументами. Ефективними методами на уроках розвитку критичного мислення є читання з маркуванням тексту, «ажурна пилка», робота в парах, «2-4-усі разом» і под.