Проект положення «Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчальних закладів»

ImageВід змісту цього документа залежить ефективність системи підвищення кваліфікації керівників, педагогічних та інших категорій працівників навчальних  закладів столиці, їхній професійний розвиток і кар’єрне зростання. Підвищення кваліфікації має здійснюватися безпосередньо через навчання, стажування, обмін досвідом і самонавчання на основі індивідуальних навчальних планів і на засадах кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Формування індивідуальних навчальних планів здійснюється: шляхом обрання учасниками програми ПК навчальних модулів на основі індивідуальних навчальних потреб і з урахуванням власних часових можливостей і обов'язкових навчальних модулів.  
Обговорення проекту положення організовано на сайті  Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради. Кожен, хто забажає, зможе висловити свої зауваження щодо змісту положення на форумі сайту. 

Сайт ГУОН