Основні завдання та поняттєвий апарат експерименту

Провідною метою дослідження є формування культури мислення молодшого школяра та розвиток інтелектуальної культури вчителя.
Основні завдання дослідження:
розкрити зміст феномену «культура мислення молодшого школяра» та «інтелектуальна культура вчителя», розробити рівні розвитку зазначених феноменів;
розробити технологію розвитку інтелектуальної культури майбутнього вчителя;
розробити технологію формування культури мислення молодшого школяра.
Поняттєвий апарат експерименту.