ЕКСПЕРИМЕНТИ

ImageНеможливо вирішити проблему на тому ж рівні,
на якому вона виникла.
Треба стати вище цієї проблеми,
піднявшись на наступний рівень.
Уява набагато важливіша за  знання.
Альберт Ейнштейн.       


Психолого-педагогічний експеримент є формою пізнання освітнього середовища; пізнання певних процесів щодо формування (становлення, розвитку), інтелектуальної, емоційно-вольової сфер особистості суб’єктів навчальної діяльності; формою створення духовних цінностей.
         
В умовах експерименту певні психічні явища, процеси досліджуються за допомогою доцільно обраних чи створених навчальних ситуацій.
      
Психолого-педагогічний експеримент охоплює констатуючий, формувальний та контрольний етапи.
      
Констатуючий етап передбачає виявлення стану досліджуваного явища, процесу на даний момент тобто до початку дослідження.
       
Формувальний етап являє собою опис технологій, психолого-педагогічних умов, певних методів прийомів роботи тощо, які застосовує автор педагогічної ініціативи з метою реалізації завдань дослідження.
       
Контрольний етап дослідження представляє собою виявлення динаміки рівня розвитку певних якостей, процесів з метою перевірки гіпотези дослідження.
На фото. Ілля Чичкан та «Сині носи». Ігри розуму. Інсталяція.
Джерело: сайт «ТаблоЇД»