Болонський процес

ImageБолонський процес розгортається в Європі з 1998-1999 рр. Головна мета процесу — консолідація зусиль наукової та освітянської громадськості й урядів країн Європи для підвищення конкурентоспроможності європейської системи науки й вищої освіти у світовому вимірі, а також для підвищення ролі цієї системи у суспільних перетвореннях.       
19 червня 1999 року у м. Болонья (Італія) 29 міністрами освіти країн Європи було підписано «Болонську декларацію».
Цим актом країни-учасниці узгодили спільні вимоги, критерії та стандарти національних систем вищої освіти і домовилися про створення єдиного європейського освітянського та наукового простору до 2010 року. В межах цього простору мають діяти єдині умови визнання дипломів про освіту, працевлаштування та мобільності громадян, що має істотно підвищити конкурентоспроможність європейського ринку праці й освітянських послуг. Цей документ передбачає прийняття загальної системи порівнюваних учених ступенів, у тому числі через затвердження Додатка до диплома; запровадження в усіх країнах двох циклів навчання, при цьому перший, бакалаврський цикл, має становити не менше трьох років, а другий, магістерський, — не менше двох років; запровадження систем кредитів відповідно до європейської системи трансферу оцінок (ECTS); сприяння європейському співробітництву щодо забезпечення якості освіти, розробка порівнюваних критеріїв та методів оцінки якості; усунення перешкод на шляху мобільності студентів та викладачів у межах визначеного простору.
ImageУ процесі беруть участь 46 країн,  його підтримано Європейською Комісією і Радою Європи. Країни учасниці визнаються підходящими  для членства в євро зоні  вищої освіти, якщо вони заявляють про готовність досягати цілі  Болонського процесу.
У 2003 році на Берлінській конференції міністрів освіти держав-учасниць Болонського процесу до основних цілей створення загальноєвропейського освітнього простору внесено і сприяння розвиткові безперервної освіти.    
На шляху освітніх реформ виникає багато проблем, проте уникнути зазначених перетворень уже неможливо, бо, не проводячи реформ або зволікаючи з ними, наша країна підсилюватиме ізоляційні явища  з боку Європи, дедалі більше поглиблюючи власну суспільну й економічну кризу. 
 

Детальну інформацію ви можете отримати на таких сайтах: 
Освітній портал: Болонський процес в Україні.  
Болонський процес у документах.  
Основні засади розвитку вищої освіти України  
Покажчик літератури
Покажчик літератури 2.