Українознавство

ImageВідповідно до Національної доктрини розвитку освіти України в XXI столітті (2001 p.), головним завданням сучасної національної школи є формування особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, системою наукових знань про людину, природу й суспільство, з високо розвиненим почуттям національної та власної гідності, що є носієм національних та на їх основі загальнолюдських цінностей, готової після закінчення навчання присвятити своє життя і працю здобуттю добробуту кожної людини й народу України. Ефективним засобом здійснення цього завдання є українознавство як спеціальна галузь науки, що інтегрує знання з історії, археології, антропології, лінгвістики, етнографії, фольклору, правознавства, міфології, релігієзнавства, культурології, економіки, філософії, політології, етики, естетики, педагогіки, природознавства, а також оригінальний шкільний предмет українознавство, що вивчає Україну і світове українство у всіх координатах  часопросторового розвитку.
                                                         З пояснювальної записки
                                                         до Програми для ЗНЗ «Українознавство» 

Корисну інформацію вчителі українознавства можуть одержати на сайтах:  
Національний науково-дослідний інститут українознавства
Інститут українознавства ім. Івана Крип'якевича НАН України 
Острів знань: українознавство (концепція)
Діти України

Українське реєстрове козацтво

Український гуманітарний ліцей КНУ ім.Т.Г. Шевченка