Методика виконання творчого проекту у 8 класі

На вивчення предмета у 8 класі відведено 2 год на тиждень, а після вивчення інваріантної складової програми ще 18 год передбачено на виконання творчого проекту. Це означає, що упродовж 18 год (9 тижнів, тобто двох з половиною місяців) восьмикласники виконуватимуть творчий проект. Особливу увагу треба звернути на те, що теми проектів повинні мати практичне значення, тобто те, що учні будуть виготовляти (виріб, послуга), повинне  мати практичне застосування.