В ІППО триває впровадження кредитно-модульної системи навчання

ImageЗ вересня навчальний процес курсового підвищення кваліфікації педагогічних кадрів ДНЗ столиці будується лише на принципах кредитно-модульної системи організації навчання. Слухачам курсів уперше надано  можливість завчасного самостійного вибору змістових модулів. З опорою на отриману на міні-лекціях фахову теоретичну інформацію педагоги виконують запропоновані завдання з попереднім груповим обговоренням, яке зазвичай переходить у жваву дискусію. Викладачі передбачають таку організацію пізнавальної діяльності, у ході якої вихователі ДНЗ реалізують спільну діяльність у режимі рівноправного спілкування, відчувають свою успішність, інтелектуальне зростання, удосконалюють навички професійного й  ділового спілкування. 
На фото. Викладач кафедри методики та психології дошкільної і початкової освіти ІППО Людмила Іванівна Меленець керує тренінгом, що є складовою модуля «Формування у дошкільників уявлень про час».