Всеукраїнська науково-практична конференція у ПОІППО імені М.В.Остроградського

Image10-11 грудня  в  Полтавському обласному інституті післядипломної  педагогічної освіти імені М.В. Остроградського відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція “Психолого-педагогічний супровід упровадження профільного навчання: теорія і практика”. Конференцію було проведено за сприяння Інституту педагогіки АПН України, Українського науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи МОН України, Полтавської обласної державної адміністрації.            
У роботі конференції взяли участь наукові співробітники Інституту педагогіки АПН України, викладачі Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, працівники Полтавського обласного інституту післядипломної  педагогічної освіти імені М.В. Остроградського, методисти районних відділів освіти Полтавської області, шкільні психологи.
     
Про роботу НМЦ профільного навчання ІППО КМПУ ім. Б.Д. Грінченка  розповіла у своєму виступі “Удосконалення післядипломної освіти вчителя в контексті профільного навчання” завідувач центру  М.Є. Терещенко (на фото).
 
ПОІППО імені М.В.Остроградського

ImageНа конференції  було розглянуто питання:
         Методологічні аспекти профілізації в освітньому просторі;
         Проблема профілізації в сучасному освітньому просторі України;
         Діяльність методичних служб із забезпечення процесу профілізації;
         Психолого-педагогічний супровід упровадження профільного навчання – перспективи розвитку.
Особливе зацікавлення викликали виступи В.Р.Ільченко, доктора педагогічних наук, професора Інституту педагогіки АПН України, В.Ф.Моргуна, кандидата психологічних наук, завідувача кафедри психології Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка, А.О.Остапенка., доктора педагогічних наук, професора Кубанського державного університету.
Результатом роботи конференції було вироблення рекомендацій практикам і науковцям, які формують освітню політику щодо впровадження в систему освіти України психолого-педагогічного супроводу профілізації. Було відзначено, що нинішній стан профілізації школи має певну специфіку. Крім того, що в старшій ланці середньої школи завершується здобуття загальної середньої освіти, саме на цьому етапі розвитку особистості відбувається соціальне та громадянське самовизначення молоді. Тому зміст освіти в старшій школі має бути спрямований на становлення компетентної особистості, яка здатна до соціальної адаптації в суспільстві, усвідомлює власний потенціал та способи реалізації обраного життєвого шляху. Введення профільної освіти з цих позицій є відповіддю на нові вимоги суспільства до особистості: вона повинна бути компетентною, відповідальною, мати громадянську позицію, вміти навчатися впродовж усього життя, оволодівати кількома професіями залежно від кон’юнктури ринку праці тощо.  
Острів знань: профілізація школи: надбання і прорахунки
Профільне навчання в старшій школі: бібліографічний покажчик