У Києві проведено моніторинг освіти

Image17 грудня 2008 року Центр моніторингу столичної освіти спільно з ГУОН провів моніторингове дослідження рівня читання з розумінням тексту учнів 7-х класів ЗНЗ м. Києва. Учасниками дослідження стали понад 3 тисячі київських школярів. У запропонованих учням завданнях було частково використано адаптовані матеріали міжнародного дослідження PISA.
Як повідомила Прес-служба МОН України, 22 січня 2009 року  у прес-центрі Укрінформу відбулася прес-конференція представників МОНУ та міжнародного фонду «Відродження» щодо результатів участі школярів України (учнів 4-х та 8-х класів) у міжнародному порівняльному дослідженні TIMSS. У дослідженні TIMSS узяло участь понад 60 країн. В Україні дослідження відбулось у рамках проекту МОН України «Рівний доступ до якісної освіти».
Фото з сайту ГУОН. 
Сайт ГУОН 
Зеркало недели: TIMSS оцінила українських школярів
Центр моніторингу столичної освіти
Освітній портал про аналіз результатів TIMSS 2007
ТІМSS & PISA: презентація (543 Kb)

ImageМоніторинг якості освіти – це система отримання, опрацювання та розповсюдження інформації про діяльність освітньої системи, що передбачає постійне вивчення її стану та прогнозування її розвитку. Моніторингові дослідження якості освіти - звичне явище в системах освіти розвинутих країн. Завдяки їм можна, одержавши необхідну об’єктивну інформацію, виявляти проблеми і визначати передумови для прийняття управлінських рішень і запровадження необхідних змін в освіті. Важливою рисою моніторингових досліджень є те, що до них залучають репрезентативну вибірку шкіл та учнів. Тому отримані результати не аналізуються як результати окремих учнів чи навчальних закладів, вони спрямовані на виявлення тенденцій щодо освітніх результатів у країні в цілому.
Найвагомішим із міжнародних досліджень з оцінювання якості освіти, починаючи з 90-х років, визнано Міжнародне порівняльне дослідження TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study - Світові тенденції у математичній та природничій освіті). 2007 року в ньому взяли участь 64 країни світу. Того ж 2007 року вперше взяла участь у TIMSS Україна.
У рамках дослідження TIMSS проводиться вимірювання навчальних досягнень з математики та природознавства (фізика, хімія, географія, біологія) учнів четвертих і восьмих класів, а також збір інформації щодо шкільних ресурсів та якості навчальних програм і викладання. Участь у дослідженні TIMSS дозволяє здійснити порівняльну оцінку природничо-математичної підготовки учнів середньої школи в країнах із різними системами освіти і виявити фактори, що впливають на рівень цієї підготовки; отримати об’єктивну інформацію про стан природничо-математичної освіти в Україні та розробити відповідні стратегії, спрямовані на вдосконалення національної системи освіти у двох її важливих галузях – математиці і природознавстві.
Мета національного дослідження якості математичної освіти у початковій школі -  вивчення рівня навчальних досягнень учнів четвертих класів з математики в контексті готовності до навчання в основній школі, порівняння результатів навчальних досягнень школярів різних регіонів України. Отримання більш повної інформації про національну математичну освіту в початковій школі дозволить зробити системні оцінки та збалансовані висновки, що сприятимуть удосконаленню роботи освітньої галузі на всеукраїнському, регіональному та шкільному рівнях.
Дослідження TIMSS та національне моніторингове дослідження проводяться в рамках проекту МОН України «Рівний доступ до якісної освіти». Фінансування І етапу проведення досліджень здійснюється з коштів позики МФ «Відродження» на проведення моніторингових досліджень якості освіти в Україні.
     
9 грудня 2008 оприлюднені результати міжнародного порівняльного дослідження математичної і природничої освіти за проектом  TIMSS 2007.  Результати розміщені на сайті Бостонського коледжу за адресою:
http://timssandpirls.bc.edu/TIMSS2007/release.html